Zeptejte se...

Pomozte vylepšit tuto stránku nebo celý web. Váš názor nás zajímá. Děkujeme.

Mám připomínku, dotaz k této stránce, webu

Vyplňte, chcete-li přímou odpověď na svůj dotaz.

Jak zateplit střechu?

Střechou se může ztrácet až 12 % tepla. Pokud máte pocit, že neustále topíte a není to znát, pak je na čase začít uvažovat nad zateplením střechy. Informujte se o možnostech a jaké jsou izolační materiály.

Proč zateplovat střechu?

Jelikož se studený vzduch drží dole a teplý vzduch je lehčí a stoupá vzhůru, je střecha jedním z možných míst, kudy může unikat teplo. Zateplením tohoto místa je možné vyřešit nejen úniky tepla, které mohou dosahovat až 12 % ztrát, ale také může vytvořit nový prostor pro bydlení. Díky zateplení se střecha nebude v létě přehřívat a v zimě nebude teplo unikat.

Kdy zateplovat střechu?

Ideálním řešením je myslet na zateplení střechy již při navrhování domu či jeho celkové rekonstrukci. Velmi často se na střechu zapomíná, přitom je její zateplení stejně důležité jako zateplení fasády či výměna oken.

Zateplit či vyměnit střechu?

Před samotným zateplením stropu nebo střechy je potřeba zhodnotit celkový stav střechy. Pokud se střecha nachází ve špatném stavu, kdy kvůli netěsnostem a jiným neduhům do bytu zatéká, je potřeba ji opravit. U straších domů se doporučuje ošetřit trámy proti plísním.

Pokud se jedná o starou střechu, je potřeba zauvažovat, zda se nevyplatí výměna krytiny a až poté namontovat izolaci, která bude doplněna o hydroizolaci (difúzní fólii). Ta chrání izolaci, odvádí vlhkost a zabraňuje možnému zatékání vody do izolace.

Svépomocí nebo s firmou?

V současné době se čím dál tím více objevují názory, že dům lze postavit svépomocí. Odpověď je ano, ale určité etapy výstavby či rekonstrukce je potřeba využít odborné firmy. Jedním z takových případů je zateplení střechy. Firma vám pomůže s výběrem vhodné izolace, její tloušťkou a následnou odbornou instalací.

Při výběru firmy je dobré se informovat i více společností. Nechat si zpracovat cenové nabídky, vypočítat dobu návratnosti investice a odhadnout náklady na realizaci. Firmu se doporučuje prověřit u bývalých zákazníků či si zjistit jiné reference.

Izolace mezi krokve nebo nadkrokevní

Zateplení střechy je možné uskutečnit dvěma způsoby. Každý ze způsobů má své výhody a nevýhody a každý využívá jiné materiály a hodí se tak pro jiné použití. Na výběr je mezi:

 • zateplení střechy mezi krokve
 • zateplení střechy nad krokve

Izolace mezi krokve se hodí více majitelům, kteří neuvažují o změně krytiny střechy. Na zateplení mezi krove se nejčastěji využívá minerální vata, která je dostatečně měkká a pružná, dá se tak lépe vsadit mezi trámy.

Častějším řešením je při zateplování střechy využívána možnost zateplení nad krokve. Celý izolační systém je posunut na vnější stranu krokví. U této izolace nedochází ke vzniku tepelných mostů. Je ovšem nákladnější na provedení.

Výběr materiálu

Při výběru materiálu sehrává nejdůležitější roli cena. Ovšem důležitou roli by měly sehrávat i jiné faktory.

 • nasákavost
 • únosnost
 • izolační vlastnosti
 • požární odolnost
 • ekologická stopa

Ekologická stopa znamená, kolik bylo spotřebováno energie při výrobě materiálu.

Tloušťka izolace

Tloušťka tepelné izolace se obecně určuje podle normy ČSN 73 0540-2/2007. Dále se orientuje podle typu střechy a zvoleném materiálu. Obvykle se pohybuje kolem 18 – 24 cm izolace. Pro dosažení maximálních účinků se doporučuje 32 cm izolačního materiálu.

Při promýšlení tloušťky, ale také celého izolačního systému, je dobré brát v úvahu několik faktorů, které sehrávají důležitou roli.

 • zajištění odvodu vlhkosti a její kondenzace
 • počítat s tepelnými výkyvy (léto, zima)
 • větrání pod krytinou
 • parotěsnost
 • vzduchotěsnost
přejít do referencí

Máte nějaký dotaz, nebo chcete zaslat poptávku?

Napište nám

Vyplňte vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).
Vyplňte vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.
Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat na váš dotaz. Děkujeme.