O firmě

Naše společnost vznikla v roce 2006. Předmětem činnosti byla zpočátku nabídka kvalitních služeb v dodávce a montáži plastových konstrukcí, okenních doplňků, zimních zahrad, fasád, zateplení budov, rekonstrukcí interiérů a veškerých zednických prací včetně provádění kompletní výstavby „na klíč“. 

Vzhledem k zásadnímu rozšíření naší společnosti a to jak v profilu nabízených služeb, navýšením poštu kmenových zaměstnanců a celkového zájmu zákazníků o naše nabízené služby se společnost transformovala v roce 2011 z fyzické osoby „Tomáš Hradecký“ na právní subjekt morez stavební s.r.o.“.

 

Vznikem společnosti morez stavební s.r.o. se portfolio nabídky stavebně montážních prací značně rozšířilo. Základem nabídky společnosti je :

  • Výstavba, rekonstrukce a modernizace rodinných a bytových domů

  • Výstavba, rekonstrukce, modernizace a adaptace staveb občanské vybavenosti

  • Zateplení suterénů, fasád a střech všech staveb pozemního stavitelství

  • Dodávka a montáž výplní stavebních otvorů z plastu, dřeva a hliníku

  • Koordinace profesních poddodávek (vzduchotechnika, zdravotně-technické instalace, elektroinstalace, atd…)

Specializací naší společnosti morez stavební s.r.o. jsou kontaktní zateplovací systémy – vnější, tepelně izolační kompozitní systémy ETICS ( External Thermal Isulation Composite Systems ), které splňují nejnáročnější požadavky technické specifikace Evropského technického schválení ETA.

 

Jsme registrovaní v seznamu odborných dodavatelů v rámci dotačního programu Nová Zelená Úsporám.

 

V rámci uplatňování kvalitativních a systémových principů při řízení firmy je naše společnost držitelem certifikátů - norem ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007, které jsou auditorsky ověřenou zárukou kvality vnitřního systému řízení (IMS), environmentálních vztahů při ochraně životního prostředí (EMS) a dodržování zásad bezpečnosti práce a požární ochrany.

Naše společnost otevřela v roce 2013 nový výrobní areál v Chotíkově (při výjezdu z Plzně na Karlovy Vary ) a v roce 2016 novou vzorkovnu oken, dveří, produktů z hliníkových profilů a doplňků.

Od 14.10.2016 je naše společnost členem Svazu podnikatelů ve stavebnictví v České republice.

 

Dynamický rozvoj, kterého naše společnost dosáhla od roku 2011 do současnosti, je výsledkem promyšlené obchodní a marketingové strategie a vysoké profesionality našich obchodních manažerů a manažerů stavební výroby. Naše společnost má v současné době 60 kmenových zaměstnanců.

 

Naší velkou předností ve vztahu ke konkurenčnímu prostředí na stavebním trhu, je naše cenová politika – schopnost vytvoření optimální cenové nabídky s přiměřeným ziskem a současně dodržením té nejvyšší požadované kvality provedení stavebního díla.

Naši zaměstnanci jsou pravidelně proškolováni a seznamováni s nejnovějšími trendy stavebních technologií a materiálů.

 

Naším hlavním cílem je spokojenost zákazníka.

 

Technická vybavenost společnosti

 

Výrobní areál-provozovna v Chotíkově u Plzně obsahuje administrativní zázemí, zámečnickou dílnu, výrobní linku hliníkových konstrukcí výplní otvorů, uzavřené skladové prostory a stavební dvůr.

Obchodní sídlo společnosti v ulici Terezie Brzkové 27 v Plzni zahrnuje kromě vlastní vzorkovny, komfortní zasedací místnost pro pohodlné jednání se zákazníky a kancelářské prostory.

Vozový park společnosti zahrnuje vybavení: 10 nákladních skříňových dodávkových vozů vč. montážního nářadí, 2 nákladní valníková vozidla, pásové rypadlo, kolový nakladač, pěchy a vibrační desky pro zemní práce, 12ks odpadových kontejnerů a 35 osobních automobilů pro provoz montážních mistrů, stavbyvedoucích a manažerů výroby.

přejít do referencí

Máte nějaký dotaz, nebo chcete zaslat poptávku?

Napište nám

Vyplňte vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).
Vyplňte vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.
Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat na váš dotaz. Děkujeme.