Reference

Čermákova 62, 64, 66, Plzeň

 

Revitalizace bytového domu

Revitalizace bytového domu – zateplení fasády bylo provedeno vnějším kontaktním zateplovacím systémem ETICS - weber therm standard, v souladu s technologickými postupy pro montáž systému výrobce WEBER TERRANOVA.

Na fasádě byl použit jako izolant polystyren PNP EPS 70 F (šedý), tl. 120 mm, parapety, ostění a nadpraží z polystyrenu XPS, tl. 40 mm.

Finální vnější omítka fasády byla provedena omítkou Weber.pas Silikon, zatíraná (zrnitá), probarvená, tl. 2 mm.

Výplně stavebních otvorů – V rámci otvorových výplní byly na fasádě provedeny demontáže 37 ks stávajících oken a dodávka a montáž 37 ks nových plastových oken včetně zednického začištění a montáže nových venkovních parapetů. Do vstupu sklepního prostoru byly dodány a osazeny nové hliníkové dveře s plnou výplní.

Součástí revitalizace byly i další doplňkové drobné konstrukce a stavební práce – např. demontáž stávajícího hromosvodu na fasádě a jeho zpětná montáž ( překotvení ), včetně revize, hydroizolace podlah lodžií z materiálů systému HASOFT a dodávka a montáž nových protiskluzových a mrazuvzdorných dlažeb TAURUS, dodávka a montáž 12 ks ocelových, žárově zinkovaných balkonových zábradlí včetně zasklení drátosklem.

Formou speciální subdodávky byla v rámci koordinací stavebních prací provedena kompletní dodávka a montáž komponentů pro satelitní příjem.

Adresa: Čermákova 62, 64, 66, Plzeň
Termín: 15.7.2014
Investor: Společenství vlastníků jednotek, Čermákova 62, 64, 66, 301 00 Plzeň, zastoupeno předsedkyní výboru Oldřiškou Křížkovou, místopředsedou výboru Ing. Pavlem Svobodou a členkou výboru Danielou Dokulilovou
Investiční náklady: 2.855.231,- Kč
Naše služby: Rekonstrukce, Zateplení

Zpět na reference Revitalizace | Zobrazit všechny reference

přejít do referencí

Máte nějaký dotaz, nebo chcete zaslat poptávku?

Napište nám

Vyplňte vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).
Vyplňte vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.
Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat na váš dotaz. Děkujeme.