Reference

Na Vyhlídce 1454 – 1461, Stříbro

 

Revitalizace bytových domů – provedení zateplovacího systému domů Na Vyhlídce 1454 – 1461, Stříbro

Revitalizace bytových domů spočívala v provedení vnějšího kontaktního zateplovacího systému ETICS weber therm standard od výrobce WEBER TERRANOVA.

Před realizací zateplovacího systému bylo provedeno vyrovnání povrchu zdiva maltou tl. do 30 mm.

Na fasádě byl použit jako izolant polystyren EPS 70 F , tl. 140 mm, na soklu XPS tl. 120 mm, ostění, nadpraží a parapety byly zatepleny XPS F, tl. 50 mm.

Finální vrstva fasády byla provedena tenkovrstvou, zatíranou omítkou Weber.pas Silikon, tl. 1,5 mm, na soklu mozaikovou omítkou Weber.pas. marmolit.

Tepelná izolace podkroví byla provedena volně loženou izolací z minerálních desek tl. 200 mm.

Klempířské konstrukce (exteriérové parapety, okapové svody a žlaby, lemování komínů a vikýřů) byly provedeny z TiZn plechu.

Součástí revitalizace byly i další doplňkové drobné konstrukce a stavební práce – např. demontáž stávajícího hromosvodu a dodávka + montáž nového hromosvodu včetně revize, hydroizolace podlah balkónů a dodávka a montáž nových dlažeb na balkóny, dodávka a montáž ocelových, žárově zinkovaných zábradlí balkónů, nové nátěry drobných ocelových konstrukcí, demontáž a zpětná montáž zvonkových tabel.

Adresa: Na Vyhlídce 1454 - 1461, Stříbro
Termín: 31.1.2016
Investor: Stavební a nájemní družstvo Vinice, Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro, zastoupené předsedou představenstva družstva Ing. Miloslavem Soukupem, MBA a členem představenstva družstva Janem Veselovským.
Investiční náklady: 6.403.443,- Kč
Naše služby: Rekonstrukce, Zateplení

Zpět na reference Revitalizace | Zobrazit všechny reference

přejít do referencí

Máte nějaký dotaz, nebo chcete zaslat poptávku?

Napište nám

Vyplňte vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).
Vyplňte vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.
Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat na váš dotaz. Děkujeme.