Reference

Roztoky č.p. 187

 

Revitalizace bytového domu

Revitalizace bytového domu spočívala v provedení vnějšího kontaktního zateplovacího systému ETICS, výrobce uceleného systému Baumit.

Na fasádě byl použit jako izolant polystyren EPS F plus, tl. 160 mm, na soklu XPS tl. 160 mm. stěny a podhledy lodžií byly zatepleny minerálními deskami KV, tl. 100 mm, parapety, ostění a nadpraží XPS, tl. 50 mm.

Finální vrstva fasády byla provedena omítkou Silikon Top, tl. 2 mm, na soklu mozaikovou omítkou marmolit, tl. 3 mm.

Tepelná izolace ploché střechy byla provedena z polystyrenových desek POLYDEK EPS 100 G200 S40, tl. 240 mm . Vrchní hydroizolace střechy je provedena z modifikovaných asfaltových pásů Elastodek 50 DECOR - natavené asfaltové pásy ( NAIP ).

Výplně otvorů – v rámci revitalizace bytového domu bylo dodáno a namontováno 23 ks plastových oken s izolačním dvojsklem a 5 ks balkonových plastových jednokřídlých dveří, včetně zednického začištění a demontáže a ekologické likvidace původních oken a dveří.

Součástí revitalizace byly i další doplňkové drobné konstrukce a stavební práce – např. demontáž stávajícího hromosvodu a dodávka + montáž nového hromosvodu včetně revize, hydroizolace podlah lodžií, dodávka a montáž ocelových, žárově zinkovaných zábradlí lodžií včetně zasklení bezpečnostním sklem CONNEX v barvě kouřové, dodávka a montáž 2 ks předokenních a 8 ks balkónových sušáků na prádlo, 12 ks satelitních konzolí, 14 ks dopisních schránek a podlahy z dlažby TAURUS Granit na lodžiích, a vstupních podestách.

Adresa: Roztoky č.p. 187
Termín: 23. 11. 2015
Investor: Společenství vlastníků bytů v Roztokách, č.p. 187, 270 23 Roztoky, zastoupené předsedou výboru Milanem Francem a členkami výboru Michalou Vostatkovou a Ivanou Komendovou
Investiční náklady: 2.536.997,- Kč
Naše služby: Rekonstrukce

Zpět na reference Revitalizace | Zobrazit všechny reference

přejít do referencí

Máte nějaký dotaz, nebo chcete zaslat poptávku?

Napište nám

Vyplňte vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).
Vyplňte vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.
Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat na váš dotaz. Děkujeme.