Reference

Španielova 1254 – 1260, Praha 6 - Řepy

 

Stavební úpravy bytového domu Španielova 1254 – 1260, Praha 6 - Řepy

Zateplení obvodového pláště, střechy a lodžií – provedení vnějšího kontaktního zateplovacího systému ETICS dle ETAG 004 v kvalitativní třídě A

Před realizací zateplení bylo nejdříve provedeno očištění fasády tlakovou vodou, vyrovnání nerovností fasády ( cca 5 % plochy ), sanace křížových styků panelů a lodžií včetně oprav spár mezi panely PUR tmelem a očištění a nátěr zkorodované výztuže lodžiových desek.

Na fasádě byl použit jako izolant polystyren EPS 70 F, tl. 140 mm, kotvený hmoždinkami typu STR U se zátkou a minerální vatou MW, tl. 140 mm. Zateplení ostění, parapetů, nadpraží a lodžií bylo provedeno EPS 70 F a MW tl. 20 až 50 mm. K zateplení soklu bylo použito nenasákavých desek typu Perimetr tl. 80 a 140 mm.

Zateplení střechy bylo provedeno tepelnou izolací EPS 150 S, tl. 100 + 100 mm ( ve dvou vrstvách pokládaných kolmo na sebe ), finální hydroizolační vrstva se provedla z SBS modifikovaných asfaltových pásů VEDASTOP SU, tl. 3 mm a EUROFLEX s posypem, tl. 5,2 mm. Na střeše bylo osazeno 16 ks diagonálních ventilátorů MX 110 ZMV.

Finální vrstva fasády byla provedena silikonovou omítkou, vylepšenou s odolností proti mikroorganismům a plísním, zrnitost 1,5 mm, na soklu mozaikovou omítkou zrnitosti 1,5 mm.

Generální oprava lodžií - po vybourání vrchních vrstev lodžií se provedl vyrovnávací potěr, adhezní můstek a dále hydroizolační stěrka včetně výztužné vrstvy a keramická mrazuvzdorná protiskluzová dlažba do flexi lepidla.

Při opravě lodžií byly demontována stávající ocelová zábradlí a nově provedena dodávka a montáž 112 ks hliníkových zábradlí s výplní z mléčně zabarveného bezpečnostního skla CONNEX.

Součástí oprav lodžií byla dodávka a montáž 112 ks lodžiových sušáků ( na prádlo ) Aluminco miniflex.

Výplně stavebních otvorů – po demontáži stávajících dřevěných oken na fasádě a ocelových oken technického podlaží, byla dodána a namontována nová plastová okna a plastové lodžiové sestavy, včetně osazení hliníkových lakovaných parapetů a zednického začištění včetně parotěsných a paropropustných pásek ILLBRUCK . Do vstupních portálů bylo dodáno a namontováno 7 ks nových hliníkových dveří s izolačním bezpečnostním dvojsklem CONNEX.

Oprava stávající hydroizolace pod úrovní terénu – po celém obvodu objektu bytového domu byla provedena nová dvojnásobná svislá hydroizolace z asfaltových pásů BITAGIT včetně penetrace a ochranné vrstvy z Perimetru tl. 50 mm.

Součástí stavebních úprav byly i další doplňkové drobné konstrukce a stavební práce – např. demontáž stávajícího hromosvodu a dodávka + montáž nového hromosvodu včetně revize, oprava předsazených venkovních schodů a nájezdů pro kočárky a dodávka a montáž nových zvonkových tabel typu Antivandal a centrálního PC včetně software pro nastavení čipových karet.

 

Adresa: Španielova 1254, Praha 6
Termín: 15.10.2014
Investor: Společenství vlastníků jednotek Španielova 1254 - 1260, Španielova 1257, Praha 6 – Řepy, Španielova 1257, PSČ 163 00, zastoupené předsedou výboru SVJ Michalem Mulačem a místopředsedou výboru SVJ Pavlem Rackem
Investiční náklady: 33.230.176,- Kč
Naše služby: Rekonstrukce, Zateplení, Výroba oken a dveří

Zpět na reference Revitalizace | Zobrazit všechny reference

přejít do referencí

Máte nějaký dotaz, nebo chcete zaslat poptávku?

Napište nám

Vyplňte vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).
Vyplňte vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.
Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat na váš dotaz. Děkujeme.