Termovizní měření

Termovizní měření je bezkontaktní způsob diagnostiky vad u různých staveb a budov. Díky tomuto měření je možné jednoduše a rychle získat rozložení teploty na jednotlivých bodech snímaného povrchu. Na základě získaného termogramu, který slouží k vyhodnocení stavu konkrétní budovy.

Využití termovizního měření:

  • diagnostika míst s tepelnými ztrátami
  • nalezení různých netěsností
  • škody způsobené vlhkostí
  • kontrola kvality provedení stavebních prací
  • určení míst s možným výskytem plísní
  • vyhledání prasklin v plášti budovy
  • vyhledání závad podlahového vytápění
  • vyhledání poškození či zeslabení komínových míst
  • ostatní stavební nedostatky

Jak se provádí termovizní měření?

Termovizní měření se provádí s pomocí kvalitní a spolehlivé termokamery, která dokáže vytvořit velmi ostré a detailní infračervené snímky. Na základě těchto pořízených snímků lze přistoupit ke zvýšení zabezpečení budovy. Termokamera je schopná znázornit jak povrchovou vlhkost, tak i lokalizaci plísní a to vše na jejím displeji.

Termovize budov

Termovizní snímkování dokáže odhalit místa, kde je nedostatečná izolace a dochází tedy k úniku tepla, poruchy v konstrukci, tepelné mosty a další nedostatky, které na budově nejsou pouhým okem viditelné. Jinými slovy, termovizní měření slouží ke zjištění skutečného tepelně-technického stavu, který vždy nemusí odpovídat stavebně-technické dokumentaci.

Termovizní snímky mohou být velice dobrým podkladem při rekonstrukci a zateplení budovy, nebo mohou posloužit jako kontrola kvality stavebních prací.

Minimalizování energetických ztrát

Díky termokameře a termoviznímu měření lze velice dobře zjistit energetickou efektivnost budovy. To znamená, že při měření se odhalí veškeré energetické ztráty, které jsou způsobené špatným využitím energie. Na základě výsledků se pak navrhne řešení k odstranění tohoto problému a tím i snížení celkových nákladů za energie.

Hledání netěsností

Termokamera se využívá i ke zjištění netěsností u budovy, konkrétně se používá u oken a dveří. Veškeré netěsnosti mohou v budově způsobit průvan, větší ztráty tepla a tím samozřejmě zvýšení nákladů za energie. Pomocí výsledků si majitel budovy udělá představu o stavu jeho budovy a případně nalezená závadná místa odstraní a tím sníží vynaložené náklady za energie.

Kontrola a analýza pláště budov

Termovizní kamera využívá k měření infračervenou technologii, která snadno a rychle zjistí u budovy nedostatečnou izolaci a vzniklé tepelné mosty u pláště budovy. Díky tomuto zjištění má majitel přehled o plášti budovy a může tak přejít k odstranění problémů.

Kontrola podlahového topení

S termokamerou lze jednoduše také zkontrolovat podlahové topení. Díky tomuto přístoji si můžete nechat jednoduše topení prohlédnout, prověřit a zkontrolovat.

Pokud plánujete konkrétní budovu rekonstruovat, zateplit, nebo zjistit alespoň její celkový stav, pak rozhodně využijte toto termovizní měření, které diagnostikuje všechny možné problémy a zjistí příčiny. Na základě vyhodnocení jsou navrhnuty také opatření pro řešení těchto problémů.

přejít do referencí

Máte nějaký dotaz, nebo chcete zaslat poptávku?

Napište nám

Vyplňte vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).
Vyplňte vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.
Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat na váš dotaz. Děkujeme.