Výstavba objektů občanské vybavenosti

Naše společnost morez stavební s.r.o. má dlouholeté zkušenosti s realizací staveb občanské vybavenosti. U těchto staveb klademe důraz na bezpodmínečné splnění všech stavebně montážních prací podle předem projednaného harmonogramu. Na splnění dílčích a konečných termínů při realizaci těchto staveb závisí proplacení finančních prostředků z dotačních programů ČR a EU.

 

V souladu s projekty staveb občanské vybavenosti používáme ty nejkvalitnější stavební materiály a technologie v návaznosti na finančních a legislativních možnostech investora ( zadavatele ), kterým je obvykle obec město nebo kraj jako zástupce státu ČR.

 

Co jsou stavby občanské vybavenosti ?

 

Stavby občanské vybavenosti jsou objekty sloužící celé společnosti jako například : obchody a obchodní centra, sportovní areály, školy a školky, kina, divadla, správní a administrativní objekty, ale také domy s pečovatelskou službou, nemocnice, apod….

 

Stavby občanské vybavenosti lze rozdělit dle jejich využití následovně:

 

  • Stavby pro výchovu a vzdělání = univerzity, školy, vzdělávací centra, školky, jesle apod….

  • Stavby s kulturním využitím = kina, divadla, knihovny, společenská centra, apod….

  • Stavby pro sport a tělovýchovu = sportovní areály, hřiště, tělocvičny, apod….

  • Stavby pro zdravotnictví = nemocnice, lékárny, kliniky pečovatelské domy, apod….

  • Stavby pro obchod a služby = obchodní centra, obchodní domy a domy služeb, apod….

  • Stavby pro cestovní ruch a veřejné stravování = hotely, restaurace, penziony, ubytovny, apod.

  • Administrativní budovy = objekty státní správy, kancelářské budovy, apod…

  • Stavby infrastrukturních sítí = kanalizace, vodovody, čistírny odpadních vod, dopravní cesty, ..

 

Výstavbou objektů občanské vybavenosti řešíme velmi specifické a náročné požadavky projektových zadání, kdy při realizaci dokážeme vyřešit ty nejobtížnější koordinace jednotlivých řemesel přidružené stavební výroby .

Územní rozsah realizace našich staveb občanské vybavenostije převážně zaměřen na Plzeňský, Karlovarský a západní část Středočeského kraje a kraj Praha.

přejít do referencí

Máte nějaký dotaz, nebo chcete zaslat poptávku?

Napište nám

Vyplňte vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).
Vyplňte vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.
Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat na váš dotaz. Děkujeme.