Výstavba zemědělských a průmyslových objektů

Naše společnost morez stavební s.r.o. je schopna provést výstavbu jednoduchých a středně obtížných staveb pro zemědělství a průmysl. Stavební část provádíme vlastními výrobními prostředky a technologickou část, vzhledem ke specifickým technickým požadavkům, řešíme vždy poddodavatelským systémem dodávek a montáží. Koordinace vyšších dodávek a poddodávek je naší vysoce kvalifikovanou stavební a inženýrskou činností.

 

Průmyslové a zemědělské stavby realizujeme dle projektových podkladů z různých materiálů – především z betonu a ocelových skeletů s vyzdívkami z lehkých, tepelně izolačních materiálů.

 

V oblasti zemědělských staveb provedeme realizaci následujících staveb :

 

  • Rodinné farmy – obytnou a hospodářskou část pro živočišnou i rostlinnou výrobu

  • Ekologické a eko-turistické farmy - zaměřené na citlivé hospodaření v konkrétní krajině, eko-turistiku a řešení environmentálních vztahů

  • Objekty pro individuální a družstevní zemědělskou výrobu – ustájení skotu, prasat, drůbeže a jiných zvířat, kompostárny, apod…. a s tím spojené technologické a administrativní budovy

 

V oblasti průmyslových staveb provedeme realizaci následujících staveb :

 

  • Výrobní objekty – stavby určené k drobnému a středně rozsáhlému podnikání, včetně potřebných technologií – výrobní haly, dílny

  • Skladové objekty a logistická centra – stavby v rámci logistických center, určené pro skladování a manipulaci výrobních surovin, polotovarů a výrobků k distribuci

  • Stavby pro malou energetiku a odpadové hospodářství – výstavba objektů k malé výrobě elektrické energie, stavby ke shromažďování a zpracování technologických a jiných odpadů

 

Územní rozsah realizace našich zemědělských a průmyslových staveb je převážně zaměřen na Plzeňský, Karlovarský a západní část Středočeského kraje a kraj Praha.

přejít do referencí

Máte nějaký dotaz, nebo chcete zaslat poptávku?

Napište nám

Vyplňte vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).
Vyplňte vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.
Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat na váš dotaz. Děkujeme.