Zateplení staveb

Při výstavbě bytových staveb, staveb občanské vybavenosti, ale i některých zemědělských a průmyslových staveb je již mnoho let výrazným trendem revitalizace staveb, v rámci které se kromě zajištění základních statických funkcí provádí zateplení fasády a soklu, a dále odvodnění a hydroizolace spodní části stavby.

Kvalitní návrh tepelné izolace budovy vychází vždy přísně z technických norem na výpočet tepelných ztrát a tepelnou ochranu budov.

Naše společnost morez stavební s.r.o. se přímo specializuje na revitalizaci staveb a svým vysoce profesionálním přístupem k realizaci systémového zateplení umožní investorům (zadavatelům) snížit tepelné ztráty budovy o více než 50 %, a tím podstatně snížit náklady na energie (vytápění).

Často se zapomíná na fakt, že kvalitně zateplená fasáda také ochrání základní nosnou konstrukci proti povětrnostním vlivům a nezanedbatelně zamezuje pronikání hluku z okolního prostředí.

 

 

Co je ETICS ?

ETICS (External Thermal Isulation Composite Systems) je vnější, tepelně izolační, kompozitní systém, který řeší komplexně zateplení a ochranu budovy a splňuje nejpřísnější požadavky technické specifikace Evropského technického schválení ETA.

 

 

 

 

Takhle vypadá řez zateplovacím systémem - ETICS (External Thermal Isulation Composite Systems). Základem každého zateplovacího systému jsou tepelně izolační desky (EPS nebo MW). Desky jsou přilepeny na obvodovou stěnu lepicí a stěrkovou hmotou a mechanicky kotveny plastovými, talířovými hmoždinkami. Na takto připravenou plochu se vytváří základní vrstva, která je kombinací lepicí a stěrkové hmoty, vyztužené skleněnou síťovinou - proti vzniku prasklin. Jako finální vrstva celého souvrství je omítka.

Zateplovací systémy s polystyrénovou
tepelnou izolací (50/160mm)

 

 

Zateplovací systém minerálního vlákna

 

 

Ekonomické důvody - úspory

REKONSTRUKCE

- možnost úspor 30 – 60 % nákladů na vytápění
- nižší provozní výkon topné soustavy = delší životnost
- eliminace negativních vlivů teplotních změn v konstrukci
- prodloužení životnosti fasády

NOVOSTAVBY

- instalace topného zdroje a topné soustavy s nižším výkonem
- za nižší cenu
- zateplením můžeme zmenšit tloušťku konstrukce a získat prostor navíc
- zateplení je návratná investice

Technické důvody - vysoká ochrana stavby

- zvýšení povrchové teploty vnitřní strany obvodové konstrukce
- zvýšení tepelné pohody - snížení rizika kondenzace
- omezení vzniku plísní
- eliminace tepelných mostů
- vyšší akumulace obvodové konstrukce
- možnost instalace solárních kolektorů a tepelných čerpadel
- zateplená konstrukce lépe odolává vlivům povětrnosti
- zateplení má kladný vliv na celou stavbu

Co je Climatizer Plus?

Izolace CLIMATIZER PLUS® je na dotyk příjemná, ekologická a zdravotně nezávadná, celulózová vlna, vyráběná primárně z výběrového recyklovaného novinového papíru, v průběhu výroby je následně celulózové vlákno unikátní technologií obohaceno o další zdravotně nezávadné látky, tak aby splňovalo veškeré technické požadavky

- během aplikace materiálu není nijak narušen chod domácnosti
- aplikace izolace CLIMATIZER PLUS je cenově výhodná s návratností investice již od 3 let!
- tepelně akustická izolace CLIMATIZER PLUS je registrována v systému Zelená úsporám

přejít na stránky výrobce

 

Porovnání vlastností některých běžně používaných izolačních materiálů

VLASTNOSTPĚNOVÝ POLYSTYRENSKLOMINERÁLNÍ VATACLIMATIZER PLUS
Tepelná izolace ANO ANO ANO
Zvuková izolace ANO ANO ANO
Součinitel tepelné vodivosti 0,036 - 0,045 0,039 - 0,041 0,035 - 0,039 
Měrná tepelná kapacita 1270 J.Kg/-1. K/-1  920 J.Kg/-1. K/-1  1907 J.Kg/-1. K/-1
Ekologicky šetrný výrobek NE  NE ANO 
Odolnost proti prohoření  NÍZKÁ  STŘEDNÍ  VYSOKÁ 
Šíření plamene    >0* 
Náročnost instalace zateplení SLOŽITÁ SLOŽITÁ SNADNÁ 
Rychlost provedení  DLE KONSTRUKCE  DLE KONSTRUKCE VELMI RYCHLÉ 
Omezení provozu během instalace ANO ANO  NE 
Nespotřebované placené zbytky  ODŘEZKY  ODŘEZKY  NEJSOU 
Sesedání izolace  NE  ANO  NE 
Dokonalé utěsnění prostoru izolací  NE (TEPELNÉ ZBYTKY)  NE (TEPELNÉ ZBYTKY)  ANO 
Odolnost proti škůdcům  ANO  ANO ANO
Odolnost proti plísním  ANO ANO ANO 

Šíření plamene po povrchu ČSN 73 0863. Z provedených zkoušek vyplývá, že index šíření po povrchu samotného pěnového polystyrenu je větší než 0. Z tohoto důvodu se doporučuje jeho zakrytí nehořlavým materiálem tak, aby povrchovou úpravou bylo možno hodnotit jako nehořlavou

přejít do referencí

Máte nějaký dotaz, nebo chcete zaslat poptávku?

Napište nám

Vyplňte vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).
Vyplňte vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.
Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat na váš dotaz. Děkujeme.