Zateplení podlahy

Dochází ve vašem domě k výrazným tepelným únikům a neustále vám tak rostou výdaje za energie? Pak je na čase začít přemýšlet nad zateplením. Většina lidí začíná zateplením fasády a střechy, což je v pořádku, ale zapomínat by se nemělo ani na podlahy. Jak zateplit podlahu, se dočtete v následujícím článku.

Proč zateplovat podlahu?

Zateplení podlahy v domě je velmi důležité, jelikož podlaha je jedním z nejčastějších míst, kde dochází k výrazným tepelným únikům. Podlahou v rodinném domě může uniknout až 4 % celkového tepla, v bytových domech se jedná až o 10 %. Je tak na místě o zateplení podlahy přemýšlet. 

Potřebné informace

Po rozhodnutí, že se bude podlaha zateplovat je nutné si uvědomit pár věcí a zjistit důležité informace o zateplování podlahy. Základní informací jsou finance. Stejně jako na zateplení fasády nebo střechy je možné žádat o dotace na zateplení podlahy. Díky tomu je pak ekonomická návratnost daleko rychlejší. Dále pak:

  • Jaký zvolit materiál?
  • Jakou tloušťku materiálu?
  • Zateplovat svrchu nebo zespoda?

Se sklepem nebo bez sklepa?

Celé zateplování podlahy se odvíjí od typu domu, ve kterém se podlahy nacházejí. Důležitou roli hraje, jestli se jedná o dům se sklepem nebo o nepodsklepný dům. Podle toho se zvažuje typ použitého zateplení a také vhodné stavební řešení. Mohou nastat 4 možnosti:

  • podlaha je na terénu v nepodsklepném domě
  • podlaha je nad sklepem nebo nad nevytápěným přízemím
  • podlaha je nad venkovním prostorem (průchod, průjezd)
  • podlaha lodžíí nad vytápěnou místností

Každá možnost má svá specifická stavební řešení a je tak důležité volit vhodný typ zateplení. První dvě možnosti jsou nejčastější a setkává se s nimi velmi často.

Typy podlahy

Nejčastějšími typy podlah je těžká a lehká podlaha. Těžká podlaha je tvořená tzv. mokrou formou, což znamená, že je jedná o zalitou tepelnou izolaci betonem nebo anhydridem. Lehká podlaha je většinou tvořena bez použití betonu. Používá se konstrukce a OSB desky. O lehkou podlahu se jedná i u speciálních podlah pomocí Liaporu nebo tvrzených podlahových desek SDK.

Kročojový a strukturální hluk

Při zateplování podlahy se nesmí zapomínat na kročojový a strukturální hluk, který se přenáší nejen do spodních pater, ale také do okolních místností a to skrze svislé konstrukce, zdi. Proti kročojovému a strukturálnímu hluku je tak potřeba odizolovat podlahu od svislých konstrukcí.

Podlaha podsklepného domu

Pokud přichází chlad od podlahy, která se nachází nad sklepem nebo nevytápěnou suterénní místností, je to kvůli tepelným únikům. Z vytápěných místností velká část tepla uniká do míst s nižší teplotou, tedy sklepa.

Zateplování podlahy nad sklepem je problematické. Dochází k problému s dostatečnou tloušťkou izolace. Problém je, že podlahu není možné zvýšit. Řešením je zateplení podhledu ze strany nevytápěné místnosti. Do podhledu se většinou dostatečně tlustá izolace vejde. Místo zvyšování podlahy se tak sníží podhled v nevytápěné místnosti. 

Podlaha nepodsklepného domu

U zateplení podlahy u nepodsklepného domu sehrává klíčovou roli, zda se jedná o novostavbu nebo se rekonstruuje starý domů. U rekonstrukce je potřeba odstranit starou podlahu, provést sanaci a položit podlahu novou. Díky kvalitní sanaci, která zamezí únikům tepla, se také omezí výskyt vlhkosti na minimum.

přejít do referencí

Máte nějaký dotaz, nebo chcete zaslat poptávku?

Napište nám

Vyplňte vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).
Vyplňte vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.
Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat na váš dotaz. Děkujeme.